Surat Kuasa

Cara Membyat Surat Kuasa

1. Pengertian
Surat Kuasa adalah Naskah Dinassebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat, hak, kewajiban dan kewenangan dari pihak pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian sesuatu urusan.
2. Susunan
Surat Kuasa terdiri atas :
a. kepala Surat Kuasa;
b. Isi Surat Kuasa;
c. Bagian Akhir Surat Kuasa.
Ad.a. Kepala Surat Kuasa, terdiri atas :
1) Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan ditengah lembar Naskah Dinas;
2) Tulisan “Nomor” surat kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”.
Ad.b. Isi Surat Kuasa, terdiri atas :
1). Nama Pejabat, pangkat, NIP dan jabatan yang memberi kuasa;
2). Nama jabatan yang memberi kuasa;
3) Tulisan “memberi kuasa”;
4) Tulisan “kepada”;
5) Nama pejabat yang diberi kuasa;
6) Nama jabatan yang diberi kuasa;
7) Tulisan “untuk”;
8) Hal-hal yang menyangkut jenistugas dan tindakan yang dikuasakan.
Ad.c. Bagian Akhir Surat Kuasa, terdiri atas :
1). Nama tempat dikeluarkan;
2). Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
3). Nama jabatan pemberi kuasa;
4). Tanda tangan pejabat pemberi kuasa;
5). Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS);
6). Stempel jabatan/instansi;
7). Tulisan “yang memberi kuasa”;
8). Nama jabatan yang diberi kuasa;
9). Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa;
10). Nama jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa.
3. Penandatanganan
a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Walikota dengan lambang Negara berwarna hitam;
b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Walikota atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.
S U R A T K U A S A
NOMOR : …………@….
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama : Mmmmmmmm@mmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmm
c. NIP : MMMMMMMMMMM
Kepada :
a. Nama : Mmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmm
c. NIP : MMMMMMMMMMM
Untuk :
Mm t @ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang diberi Kuasa
NAMA JABATAN
NAMA JELAS
Pangkat……………
NIP. ………………………..
Mmmmmmm, ……………………20MM
Yang memberi Kuasa
Walikota Dumai,
H. ZULKIFLI A.S.
S U R A T K U A S A
NOMOR …………….
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama : Mmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmm mmmmmmm mmmmmmmm m
c. NIP : MMMM M MMMMMM
Kepada :
a. Nama : Mm tas@dmin mmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmtas@dminmmmmmmmmmmmmmmm
c. NIP : MMMMMMMMMMM
Untuk :
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm@mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang diberi Kuasa
NAMA JABATAN
NAMA JELAS
Pangkat……………
NIP. ………………………….
Mmmmmmmm, ……………………20MM
Yang memberi Kuasa
a.n. WALIKOTA DUMAI
Kepala,
dr. H. AGUS WIDAYAT, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19540827 198512 1 001
S U R A T K U A S A
NOMOR …………….
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan : mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
c. NIP : MMMMMMMMMMM
Kepada :
a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
c. NIP : MMMMMMMMMMM
Untuk :
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtas@dminmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang diberi Kuasa
NAMA JABATAN
NAMA JELAS
Pangkat………
NIP. ………………..
Tas, ……………………20MM
Yang memberi Kuasa
LURAH,
YUDA PRATAMA PUTRA, SSTP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19840511 200212 1 001

Iklan

Tinggalkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s